Coaching

Vi arbetar med personer, grupper och organisationer oavsett storlek. 

 

Vilja, utveckling och ständigt lärande är avgörande för ditt välmående och din framgång. Teamet på Total Wellness är erfarna coacher som vägleder dig effektivt och omsorgsfullt i s.k. processcoaching. Vi har dig, ditt mål och resultat, i fokus.  Vi använder processen och jobbar nära dig med enkla och kraftfulla verktyg som skapar önskad förflyttning och förändring i ditt liv.

 

Våra sessioner är från 45 minuter upp till ca 4 timmar. En process innebär mer än att vi samtalar. Vi utmanar dig, vi lyssnar på dig, vi testar och vi övar. Förflyttningen är avgörande. Att stå stilla är inget alternativ, vi vet att du vet det. I vår coaching ingår självfallet Wellness som stabil grund. Fysiskt, mentalt och socialt. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler.

 

Hos oss får du även tillgång till mer än en individuell coach om du önskar. Vi är flera coacher och tror på tillsammanseffekten. Du kan behöva olika inputs och skapa olika personkemi i varierade delar av din utveckling. -Vi finns för dig.


Personlig coaching

För dig, ditt välmående och ditt självledarskap. Du vet att det är dags, och du vill ta ansvar för att skapa en hållbar förändring och personlig utveckling. Det kan vara privata frågor, livsstilsrelaterade funderingar alternativt ditt professionell sammanhang som du vill utforska. Ofta ser vi att det är en mixa av dem alla. Oavsett så är vi med dig i processen som för dig framåt.

Gruppcoaching/team/företag

Ditt team har mycket att vinna när ni på riktigt använder alla gruppmedlemmars erfarenheter, styrkor och kunskaper. Vi ger er förståelse för olikheter, skapar bättre kommunikation er emellan för att alla skall komma till sin rätt. Med ökad kunskap om varandra och tillgångarna ni besitter får arbetsplatsen en ökad effektivitet och dessutom en högre frisknärvaro. Mår människor bra på jobbet ger det er alla en större utdelning. Med tillsammanseffekten får ni dessutom en bra gruppkänsla med gemensamma mål för utveckling. Våra Coacher är licensierade i Puls Analys, DISC, för personprofil, rekrytering, 360 och team.